Space Channel 5

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Hisashi Suzuki
Isao Okawa
Sadahiko Hirose
Shoichiro Irimajiri
Shuji Utsumi

Produtor

Tetsuya Mizuguchi

Produtor Assistente

Hayato Watanabe
Mineko Okamura

Diretor

Takashi Yuda

Diretor de Design de Jogo

Takumi Yoshinaga

Supervisor de Game Design

Yoshiyuki Okitsu

Designer de Jogo

Mika Sato
Takao Esaka
Toshihide Ozeki

Diretor de Programação

Hitoshi Nakanishi

Programador

Ko Midoro
Susumu Ise
Yuki Hatakeyama

Designer

Jake Kazdal
Ken Okazaki
Mayumi Moro
Shiro Kinemura
Yumiko Miyabe

Supervisor de Modelagem

Mayumi Moro

Designer de Efeitos Visuais

Taro Hino

Modelagem

Chisai Abe
Ken Okazaki
Nanako Yarimizu
Shinkichi Tanahashi

Diretor de Arte

Yumiko Miyabe

CG

Daiji Hori
Hiroyuki Ishiguro
Hiroyuki Motai
Hiroyuki Takagai
Makoto Baba
Masaaki Taira
Mika Ando
Shinji Naka
Taro Hino
Terumi Hamamoto
Toshio Shinma
Yoshiya Nagata
Yumiko Takahashi
Yusuke Aoki

Editor de Filme

Kanji Sutou
Kenichi Suzuki
Ryutaro Sugiyama
Taro Hino

Operação de Camera

Kanji Sutou
Mika Sato

Animador

Jake Kazdal
Kenya Suzuki
Maiko Kitagawa
Shigeru Araki
Takanori Onuki
Yusuke Kashiwagi

Supervisor de Animação

Ken Okazaki

Coreografia

Nahoko Nezu
Shigeru Araki

Captura de Movimento

Kenichi Suzuki

Diretor de Som

Naofumi Hataya

Diretor Técnico de Som

Tatsuya Kouzaki (Tatsuya Kozaki)

Música

Kenichi Tokoi
(Dr. Pris)
Naofumi Hataya
(Dr. Rachael)

Efeitos Sonoros

Takashi Endo

Programador de Som

Kazumi Suyama
Yoshiaki Kashima

Produtor de Som

Yukifumi Makino

Diretor de Gravação

Fumitaka Shibata

Engenheiro de Gravação

Hirokazu Akashi
Sawako Sogabe
Syuhei Mukai
Yoshitada Miya

Voz

Apollo Smile
David Nowlin
Gary Martinez
Jeff Kramer
Michael Jackson
Sumalee Montano

História

Takumi Yoshinaga

Produtor Técnico

Ryuichi Hattori

Agradecimento Especial

Hioroko Natori
Hironobu Kuwana
Jun Senoue
Tomoko Sasaki