Yukifumi Makino

Foto de Yukifumi Makino
Apelidos: Macky
Desenvolvedoras: Sonic Team,   SNK,   United Game Artists,   Sega