Magic Knight Rayearth

Créditos

Produtor Executivo

Sem foto Mamoru Shigeta

Diretor de Produção

Sem foto Nobuaki Nagano

Produtor

Sem foto
Hikihiro Iwata
Sem foto
Keitaro Motonaga
Foto de Makoto Oshitani
Makoto Oshitani
Sem foto
Tatsuo Yamada

Produtor Assistente

Sem foto Kenji Mizunuma

Diretor

Foto de Rieko Kodama
Rieko Kodama

Assistente de Planejamento

Sem foto Akiko Miyagawa
Sem foto Shiro Mukaide
Sem foto Takehiro Kaminagayoshi
Foto de Toru Ohara Toru Ohara (大原 徹)
Sem foto Yasunori Nishikawa

Desenvolvedor de Produção

Sem foto Hiroteru Goto

Desenvolvedor de Planejamento

Sem foto Naohiko Noda

Designer de Jogo

Foto de Akinori Nishiyama Akinori Nishiyama

Programador Chefe

Sem foto Michiharu Nakamura

Programador de Inimigo

Sem foto Kazuyuki Mukaida
Sem foto Shin Futakawame
Sem foto Toshiaki Yajima

Programador de Mapa

Sem foto Daisuke Yamamoto
Sem foto Tetsuichiro Hirose

Programador de Evento

Sem foto Atsutomo Nakagawa
Sem foto Fuyuhiko Fujimoto
Sem foto Shigeharu Yoshikawa
Sem foto Takayuki Iida
Sem foto Tsutomu Matsuo
Sem foto Yoshiaki Endo

Sistema

Foto de Akihiko Mukaiyama Akihiko Mukaiyama
Sem foto Tomohiro Nimura

Programador de Mensagem

Sem foto Masatoshi Shibata
Sem foto Toru Nakagawa

Programador de Janela

Sem foto Masatoshi Shibata

Efeitos Especiais

Sem foto Yoshimi Hayashi

Designer de Imagem Especial

Sem foto Tomohiro Yamamoto

Posicionamento e Arranjo

Foto de Hayato Matsuo Hayato Matsuo

Designer de Monstro Mecanico

Sem foto Masahiro Yamane

Designer de Personagem

Sem foto Atsuko Ishida

Mapa

Sem foto Haruyuki Hashimoto
Sem foto Tadashi Kuroi

Mapa de Batalha

Sem foto Chie Yoshida
Sem foto Daisuke Sato
Sem foto Hiroshi Nakatani
Sem foto Hisato Fukumoto
Sem foto Jina Ishiwatari Tsukahara
Sem foto Jun Matsuo
Sem foto Masako Okuda
Sem foto Matsuri Uchida
Sem foto Ryo Kudo
Sem foto Tsuyoshi Okahisa
Sem foto Yuuta Inohara

Background

Sem foto Etsuko Nakashoji
Sem foto Hiroyuki Hasegawa
Sem foto Hiroyuki Mitsumoto
Sem foto Yukihiro Shibuya
Sem foto Yuuko Kimura

Diretor de Arte

Sem foto Tsutomu Ishigaki
Sem foto Yasushi Yamaguchi

Diretor de Desenho

Sem foto Atsuko Ishida

Produção de Inimigos

Sem foto Masami Hayashi
Sem foto Tetsuya Iwasaki
Sem foto Tsukasa Mori

Produção de Personagem

Sem foto Ayumu Nishino
Sem foto Harumi Masuda
Sem foto Kazuyoshi Hosokawa
Foto de Kazuyoshi Tsugawa Kazuyoshi Tsugawa
Sem foto Mayumi Horisawa
Sem foto Mitsuyasu Nakazaki
Sem foto Sanae Tatsuo
Sem foto Yaeko Okadaya

Desenho

Sem foto Kazuto Nakazawa
Sem foto Koichi Ishihara
Sem foto Osamu Nabeshima
Sem foto Shinji Handa
Sem foto Takehiro Nakayama
Sem foto Takuya Suzuki
Sem foto Tatsuya Suzuki
Sem foto Toshihiro Yamane
Sem foto Yooichi Ueda

Produtor da Abertura

Sem foto Masami Obari

Diretor de Filme

Sem foto Hajime Hasegawa

Filmagem

Sem foto Hideki Imaizumi
Sem foto Hiroshi Tago
Sem foto Kaziyoshi Takahashi
Sem foto Keiko Oze

Finalização

Sem foto Tsuneaki Nakano

Diretor de Cor

Sem foto Chiyoko Shimizu

Engenheiro de Cor

Sem foto Reiko Hirayama

Animador

Sem foto Atsushi Suzuki
Sem foto Nakamura Production
Sem foto Sodemi Enozawa
Sem foto Takaaki Sekizaki

Supervisor de Animação

Sem foto Toshihiro Hirano

Editor

Sem foto Hajime Okayasu

Diretor de Som

Foto de Yukifumi Makino Yukifumi Makino

Diretor de Efeitos Sonoros

Sem foto Katsuyoshi Kobayashi
Sem foto Yasuo Uragami

Música

Sem foto
Sumio Okamoto
Sem foto
Yayoi Wachi

Efeitos Sonoros

Sem foto Sumio Okamoto
Sem foto Yayoi Wachi

Controle de Musica

Sem foto Hisanori Oshiro

Som da Animação

Sem foto Junichi Sasaki

Enredo

Foto de Akinori Nishiyama Akinori Nishiyama

Produtor Encarregado

Sem foto Takashi Itou

Conselheiro Técnico

Sem foto Yutaka Kamimura

Agradecimento Especial

Sem foto Hideki Yamanouchi
Foto de Miki Morimoto Miki Morimoto
Sem foto Nakuru Yamatani
Sem foto Satoshi Tsukagoshi
Sem foto Shinobu Shindo
Sem foto Tomoaki Ogawa
Sem foto Yasushi Nagumo
Sem foto Yoshio Irie