Akinori Nishiyama

Foto de Akinori Nishiyama
Apelidos: Works Nishi,   Locky P,   Chiemshi,   Chiemushi,   A.Nishiyama,   Locky★P,   Locky P.
Desenvolvedoras: Sega R&D2,   Sega AM2,   Sega,   Sonic Team