Hiroji Kiyotake

Foto de Hiroji Kiyotake
Nascimento:
Desenvolvedoras: Nintendo,   HAL Laboratory, Inc.,   Nintendo R&D1