Mario Tennis

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Hiroshi Yamauchi

Produtor

Hiroyuki Takahashi
Shinji Hatano

Diretor

Haruki Kodera

Diretor Assistente

Toru Takamatsu
Yusuke Sugimoto

Supervisor

Koji Kondo
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Designer de Jogo Lider

Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Designer de Jogo

Ayumu Shindo
Kentaro Sako
Shuji Shimizu
Yusuke Sugimoto

Programador Chefe

Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Programador Assistente

P. E. Jareth Hein

Designer Gráfico

Mitsumasa Muraishi

Designer 3D

Hidetoshi Sakamoto
Junko Nakamura
Kanako Horiguchi
Kaori Matsunaga
Mieko Koguchi

Suporte Gráfico

Masanori Sato
Yoichi Kotabe

Designer de Personagem Original

Fumihide Aoki
Hiroji Kiyotake
Shigeru Miyamoto
Shin Yamanouchi

Designer de Personagem 3D

Fumihide Aoki
Hiroto Nakashima
Junichi Ochiai
Masayuki Hashimoto
Shigeki Kimura
Toshiaki Tanaka

Diretor de CG

Atsushi Fujimoto
Yasuhiro Taguchi

Designer de CG

Yusuke Nakano

Designer de CG Adicional

Michiyo Oshio
Wataru Yamaguchi

Diretor de Som

Masaaki Uno

Compositor Original

Kazumi Totaka
Kozue Ishikawa
Yukio Kaneoka

Compositor

Motoi Sakuraba

Suporte de Som

Kaoru Shimada
Norio Shimizu

Voz

Charles Martinet
Jen Taylor
Jessica Chism
Kate Flemming
Mike Madeoy
Penn Badgely

Gerente de Localização

Jeff Miller
Leslie Swan

Localização

Bill Trinen
Michelle Powers

Coordenador

Masaaki Uno
Masaki Tawara
Toshiharu Izuno

Manual

Naruhisa Kawano
Ryuji Hagino

Relações Públicas

Asako Haruhana
Atsushi Tejima
Mitsuaki Hagishima

Agradecimento Especial

Atsushi Okada
Gail Tilden
Mike Fukuda
Minoru Arakawa