WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Satoru Iwata

Produtor

Takehiro Izushi

Diretor

Hirofumi Matsuoka

Supervisor de Personagem

Yoichi Kotabe

Conceito de Jogo

Koichi Kawamoto

Designer de Jogo

Goro Abe
Hirofumi Matsuoka
Kazuyoshi Osawa
Ko Takeuchi
Kohta Fukui
Kyoko Miyamoto
Mitsuaki Sakamaki
Norikatsu Furuta
Noriyuki Sato
Ryoji Yoshitomi
Ryutaro Takahashi
Takao Nakano

Diretor de Programação

Kazuyoshi Osawa

Programador de Sub-jogo

Goro Abe
Kazuyoshi Osawa
Kohta Fukui
Mitsuaki Sakamaki
Ryutaro Takahashi

Programador Microgame

Goro Abe
Kazuyoshi Osawa
Kohta Fukui
Mitsuaki Sakamaki
Ryutaro Takahashi
Satoshi Matsumura
Takao Nakano

Programador de Cena

Kazuyoshi Osawa

Sistema

Hirofumi Matsuoka

Programador de Chefe

Goro Abe

Programador de Ferramentas

Hiroshi Momose

Designer Gráfico

Goro Abe
Ko Takeuchi
Norikatsu Furuta
Noriyuki Sato

Designer Original do Wario

Hiroji Kiyotake

Designer de Personagem

Ko Takeuchi

Diretor de Som

Ryoji Yoshitomi

Compositor

Kyoko Miyamoto
Ryoji Yoshitomi

Programador de Som

Kazuyoshi Osawa

Voz

Junko Yoshitomi
Kyoko Watanabe
Leslie Swan
Reiko Ninomiya
Sara Rades
Tim O'Leary
Tom Eberspecher

Gerente de Localização

Jeff Miller
Leslie Swan

Localização

Bill Trinen
Nathan Bihldorff
Shawn Seavers
William Barnes

Debug

Atsushi Imai
Emiko Yanai
Hideki Katsui
Hideki Nakajima
Hirokatsu Nishimura
Jun Terai
Kanako Fujisawa
Kirk Buchanan
Kouki Tanaka
Koutaro Haneda
Lucas Ritting
Masahiro Okuda
Miho Hattori
Munehisa Ohura
Raychole L'Anett
Robert Crombie
Scott Callahan
Shigeo Takada
Takahiro Ohnishi
Takeichiro Azuma
Tim Casey
Yoshihiro Maruyama
Yoshinobu Mantani
Youichiro Ushijima
Yuji Fukuda

Design de Embalagem

Noriyuki Sato

Design do Manual

Noriyuki Sato
Visual Art Center Inc.

Agradecimento Especial

Kaori Yagi
Kazuyuki Koizumi
Kirk Arndt
Kiyomi Itani
Marcus Krause
Shuichi Matsui
Takako Morita
Yasuko Takahashi