The Legend of Zelda: Majora's Mask

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Hiroshi Yamauchi

Produtor

Shigeru Miyamoto

Diretor de Sistema de Jogo

Eiji Aonuma
Yoshiaki Koizumi

Supervisor

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Diretor de Dungeon

Kenta Usui

Diretor de Programação

Toshio Iwawaki

Diretor de Gerenciamento de Memória

Yoichi Yamada

Gerente de Programação

Toshihiko Nakago

Programador

Atsushi Nishiwaki
Atsushi Sakaguchi
Kazuaki Morita
Kenzo Hayakawa
Makoto Sasaki
Masatoshi Ogawa
Nobuhiro Sumiyoshi
Shigeki Yoshida
Takamitsu Kuzuhara
Yasunari Soejima
Yoshitaka Takeshita

Programador Técnico

Kenji Matsutani

Programador de Inimigo

Hiroshi Umemiya
Masaro Sakakibara

Programador de Ferramentas

Yuichi Yamamoto

Gerente de Dados de Mapa

Futoshi Shirai
Hajime Nakamura
Shigeo Kimura

Designer de Dungeon

Shigeki Yoshida
Shinichi Ikematsu
Yoshihisa Morimoto

Designer de Item

Takahiro Hamaguchi

Designer de Efeitos

Tomoaki Kuroume

Suporte Gráfico

Ren Uehara
Takeshi Hosono

Designer de Inimigo

Daisuke Kageyama
Satoru Takizawa

Designer de Personagem

Satomi Maekawa
Yoshiki Haruhana
Yoshiyuki Oyama

Designer de Campo

Hiromasa Shikata
Hiromu Takemura
Kazumi Yamaguchi
Taeko Sugawara

Diretor de Arte

Takaya Imamura

Diretor Cinematográfico

Takumi Kawagoe

Suporte Cinematográfico

Naoki Mori

Animador dos Personagens

Akio Shibutani
Kenji Matsuura

Animador Assistente

Hiroshi Matsunaga

Compositor

Koji Kondo

Assistente de Música

Toru Minegishi

Programador de Som

Mitsuhiro Hikino
Takuya Maekawa
Yoji Inagaki

Diretor de Roteiro

Mitsuhiro Takano

Gerente de Localização

Jeff Miller
Leslie Swan

Suporte de Localização

Masashi Goto

Tradução

Bill Trinen (William Trinen)

Texto

Jason Leung

Gerente de Progresso

Keizo Kato

Suporte Técnico

Hideaki Shimizu
Hironobu Kakui
Shingo Okamoto
Yoshito Yasuda

Debug

Dan Simpson
Hiroshi Kamada
Kirk Buchanan
Miho Hattori
Mike Rasciner
Raychole L'Anett
Robert Crombie
Scott Callahan
Tim Casey
Yoshinobu Mantani

Agradecimento Especial

Gail Tilden
Mike Fukuda
Minoru Arakawa