Takuya Maekawa

Desenvolvedoras: Nintendo,   Nintendo EAD,   Nintendo R&D2