Tekken 5

Créditos

Diretor

Foto de Katsuhiro Harada
Katsuhiro Harada

Diretor de Projeto

Foto de Masahiro Kimoto Masahiro Kimoto

Designer de Jogo

Sem foto Hayato Iinuma
Sem foto Hironori Ikeda
Sem foto Kazuo Takahashi
Sem foto Kunihiko Minakata
Sem foto Takahiro Noda
Sem foto Takehiro Shimizu
Foto de Yuichi Yonemori Yuichi Yonemori

Ajuste de Jogo

Sem foto Ryo Saito
Sem foto Satoshi Masukawa
Sem foto Shinji Takino
Sem foto Takeshi Douzono
Sem foto Takuji Kanayama
Sem foto Tsuyoshi Matsuhisa
Sem foto Yasuki Nakabayashi
Sem foto Yukio Koshiba

Diretor de Programação

Sem foto Masanori Yamada

Programador

Sem foto Hajime Harima
Sem foto Hiroyuki Kobota
Sem foto Jun Nagase
Sem foto Junichi Sakai
Sem foto Kazumasa Koseki
Sem foto Kei Kudo
Sem foto Kenji Otomo
Sem foto Kenji Ozaki
Sem foto Kentaro Yamaguchi
Sem foto Kiyoshi Minami
Sem foto Shuji Ebinuma
Sem foto Toshiharu Hijiya
Sem foto Tsuyoshi Yoshimoto
Sem foto Yasuhiro Otowa
Sem foto Yoshihito Saito

Bibliotecas

Sem foto Kazuki Sakamoto
Sem foto Kazushige Watanabe
Sem foto Masaki Nomura
Sem foto Naoya Sasaki
Sem foto Narumi Takahara
Sem foto Shigeki Tomisawa
Sem foto Shinobu Kiriyama
Sem foto Shogo Nakamura
Sem foto Takahiro Yamase
Sem foto Tsuyoshi Fukutomi
Sem foto Yuichiro Okamura

Designer Gráfico

Sem foto Minako Matsuda
Sem foto Tomoshi Shiiba

Designer de Efeitos Visuais

Sem foto Fuminori Tsuchiya

Diretor de Design de Personagem

Sem foto Kazuaki Fujimoto

Designer de Personagem

Sem foto Akiko Watanabe
Sem foto Gen Kawakoshi
Sem foto Kazumasa Habu
Sem foto Kenji Kimura
Sem foto Takashi Hosonuma
Sem foto Takehito Tsuchiya

Designer Gráfico de Personagem

Sem foto Shoichi Shimizu
Sem foto Yuichi Itoyama

Designer de Customização de Personagem

Sem foto Hizuru Uchida
Sem foto Mamiko Arao
Sem foto Masashi Sadakane
Sem foto Mizuki Oki

Diretor de Design de Fase

Sem foto Yuko Mizoguchi

Designer de Fase

Sem foto Daisuke Kowada
Sem foto Kyoko Abe
Sem foto Mimiko Ogawa
Sem foto Tomoyuki Tsuru
Sem foto Toshiteru Ogata
Sem foto Tsuyoshi Endo
Sem foto Yosuke Sakata
Sem foto Yutaka Goto

Diretor de Arte

Sem foto Yoshinari Mizushima

Coordenador de Arte

Sem foto Sachie Yamaguchi

Diretor de Design de Filme

Sem foto Shinichiro Yoda

Design de Filme

Sem foto Hiroshi Kikkawa
Sem foto Hiroyuki Shirai
Sem foto Jiro Yamagishi
Sem foto Kazuaki Iwasawa
Sem foto Takamasa Nakada

Diretor de Movimento

Sem foto Shoji Nakamura

Designer de Movimento

Sem foto Keiko Saito
Sem foto Kento Kojima
Sem foto Koji Motoume
Sem foto Kosuke Sasaki
Sem foto Masahiko Aizawa
Sem foto Michinori Ozawa
Sem foto Rie Nozawa
Sem foto Ryuji Ikeda
Sem foto Sachiko Miyagi
Sem foto Yoshikazu Sumioka

Diretor de Animação Facial

Sem foto Kazuaki Fujimoto

Captura de Movimento

Sem foto Kaoru Suzuki
Sem foto Kumiko Naemura
Sem foto Mio Sato
Sem foto Naoaki Ishida
Sem foto Naoko Yoshiyama
Sem foto Sumio Itou
Sem foto Tetsuya Kono
Sem foto Yasunobu Samata

Desenvolvedor de Ferramentas de CG

Sem foto Hiroshi Numakami
Sem foto Kazuhiro Nishizawa
Sem foto Yoshiyuki Sawada

Designer de Animação Facial

Sem foto Saori Ogiya

Diretor de Som

Sem foto Kanako Kakino

Designer de Som

Sem foto Akitaka Toyama
Foto de Chiharu Minekawa Chiharu Minekawa
Foto de Eiji Nakamura Eiji Nakamura
Sem foto George Nishigomi
Sem foto Hiroshi Okubo
Sem foto Jeff Pescetto
Foto de Junichi Nakatsuru Junichi Nakatsuru
Sem foto Katsuro Tajima
Foto de Kazuhiro Nakamura Kazuhiro Nakamura
Foto de Keiichi Okabe Keiichi Okabe
Foto de Keiki Kobayashi Keiki Kobayashi
Sem foto Kota Takahashi
Sem foto Masako Ogami
Foto de Nobuyoshi Sano Nobuyoshi Sano
Foto de Rio Hamamoto Rio Hamamoto
Foto de Ryuichi Takada Ryuichi Takada
Foto de Satoru Kosaki Satoru Kosaki
Sem foto Takanori Goto
Sem foto Tetsukazu Nakanishi
Sem foto Tom Leonard
Foto de Yoshihito Yano Yoshihito Yano
Sem foto Yu Miyake
Sem foto Yuji Masubuchi
Sem foto Yura
Foto de Yuri Misumi Yuri Misumi

Promoção

Sem foto Hiroshi Goshowaki
Sem foto Kazuki Honma
Sem foto Satoshi Ikeda