Chiharu Minekawa

Foto de Chiharu Minekawa
Desenvolvedoras: Square,   Namco