Front Mission

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Hisashi Suzuki Hisashi Suzuki
Sem foto Hitoshi Takemura
Sem foto Tetsuo Mizuno

Produtor

Foto de Shinji Hashimoto
Shinji Hashimoto
Sem foto
Toshirou Tsuchida

Diretor

Sem foto
Hideo Iwasaki

Diretor Assistente

Sem foto Kazuhiro Matsuda

Supervisor

Foto de Hironobu Sakaguchi Hironobu Sakaguchi

Programador

Sem foto Mamoru Oyamada
Sem foto Takahiro Matsuzawa
Sem foto Tetsuya Oya
Sem foto Toru Kuniyoshi

Designer Gráfico

Sem foto Atsushi Domoto
Sem foto Masanori Hara
Sem foto Satoshi Tetsuka
Foto de Tetsuya Nomura Tetsuya Nomura
Foto de Tetsuya Takahashi Tetsuya Takahashi
Foto de Yusuke Naora Yusuke Naora

Designer Gráfico Assistente

Sem foto Hiroshi Matsumoto (H. Matsumoto)
Sem foto K. Masuda
Sem foto M. Ohtani
Foto de Shinichiro Hamasaka Shinichiro Hamasaka
Sem foto Takamichi Shibuya
Foto de Yasuyuki Honne Yasuyuki Honne

3D

Sem foto Kow Yokoyama

Suporte Gráfico

Sem foto T. Nakazato

Designer de Personagem

Foto de Yoshitaka Amano Yoshitaka Amano

Produtor de Arte

Sem foto F. Nagata
Sem foto H. Nakagawa
Sem foto H. Ohmori
Sem foto T. Yamada

Música

Sem foto
Noriko Matsueda
Foto de Yoko Shimomura
Yoko Shimomura

Efeitos Sonoros

Sem foto Kazumi Mitome
Sem foto Shun Ohkubo
Sem foto Teruaki Sugawara

Programador de Som

Foto de Minoru Akao Minoru Akao

Tradutor

Sem foto Noriko Wada
Sem foto Rika Maruya

Negócios

Sem foto H. Kobayashi
Sem foto J. Saitoh
Sem foto K. Ohko
Sem foto Kiyomi Tanikawa

Propaganda

Sem foto Kiyoko Maeda
Sem foto Kyoko Yamashita
Sem foto Manabu Denno
Sem foto Takuo Tsukuda
Sem foto Toshiyuki Inoue

Agradecimento Especial

Sem foto A. Kobayashi
Sem foto D. Ohike
Sem foto E. Ishii
Sem foto E. Nojima
Sem foto H. Kasuga
Sem foto H. Kizuka
Sem foto H. Koyama
Sem foto H. Masuda
Sem foto H. Nagahara
Sem foto H. Nakamura
Sem foto H. Noguchi
Sem foto H. Sakurai
Sem foto H. Wakamatsu
Sem foto H. Yanagisawa
Sem foto H. Yasouka
Sem foto H. Yokota
Sem foto K. Ishikawa
Sem foto K. Ito
Sem foto K. Oshiba
Sem foto K. Suzuki
Foto de Kazuko Shibuya Kazuko Shibuya
Sem foto Ken Narita
Sem foto Kimie Inagi
Sem foto M. Kaneshige
Sem foto M. Kobayashi
Sem foto M. Nakajima
Sem foto M. Ohnuki
Sem foto M. Suzuki
Sem foto M. Takaya
Sem foto M. Yoshioka
Sem foto M. Yumoto
Foto de Michiru Yamane Michiru Yamane (Y. Yamane)
Sem foto Mie Mizushima
Sem foto N. Aotani
Sem foto N. Kanai
Sem foto Norimasa Hanada
Sem foto R. Sato
Sem foto R. Takahashi
Sem foto Rei Komatsu
Sem foto Ryuko Kouda
Sem foto S. Azuma
Sem foto S. Inagaki
Sem foto S. Moriya
Sem foto S. Onishi
Foto de Shin-ichiro Kajitani Shin-ichiro Kajitani (Shinichiro Kajitani)
Sem foto Shingo Aoyama (S. Aoyama)
Sem foto Shinya Wada
Sem foto T. Morita
Sem foto T. Takechi
Sem foto Y. Dai
Sem foto Y. Haziri
Sem foto Y. Saegusa
Sem foto Y. Sato
Sem foto Y. Shimizu
Sem foto Y. Sugimoto
Sem foto Y. Usui
Sem foto Yasunori Orikasa
Sem foto Yoko Suemitsu
Sem foto Yusuke Hirata