Magical Taruruto-kun

Informações do Jogo

Créditos

Produtor

Satoshi Tajiri

Diretor

Ken Sugimori

Designer de Jogo

Ken Sugimori

Designer de Jogo Assistente

Akihito Tomisawa

Programador

Yuji Shingai

Designer Gráfico

Akihito Tomisawa
Ken Sugimori

Designer Gráfico Assistente

Katsuki Maruyama
Kazuyo Ishiai

Música

Junichi Masuda

Efeitos Sonoros

Junichi Masuda

Programador de Som

Junichi Masuda

Agradecimento Especial

Akihito Kohriyama