Dark Wizard

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Assistente

Erik Wahlberg

Planejamento

Katsuhiro Hasegawa (Hassy)
Noriyoshi Oba (The "Over")
Ryuuichi Yarita (Heaven)
Y.K.K

Assistente de Planejamento

Kuro
Kyoten
Ohtahara
Zozo

Conceito

Kenji Terada

Programador Principal

Emukei

Programador

Ahonoko
Chata
Djiini
Hiroshi Momota (Momonga Momo)
Kottsu
Masato Omori

Programador Assistente

Hotty
Human
K.K
TA.K

Programador de Animação

Emukei
Hiroshi Momota (Momonga Momo)
Masato Omori

Diretor Gráfico

Atsushi Seimiya (Seishi Atsumiya)

Efeitos Especiais

Manabu Yamazaki
Manabu Yamazaki
Sachio Ogawa (S.O)

Dados Gráficos

...
Anything
Atsushi Seimiya (Seishi Atsumiya)
Mikarrin
Pochi Nakamori (Pochi)
Say.A

Digitalização

Anything
Mikarrin
Pochi Nakamori (Pochi)

Assistente de Digitalização

Gankochi
Hitou Kasazuka
Masato Nishimura (Cxxmajin)
Milcha
Noza Yoshi
Say.A

Dados de Animação

Katsuhiro Hasegawa (Hassy)
Noriyoshi Oba (The "Over")
Y.K.K

Produtor de Efeitos Sonoros

Shuichiro Nishi
Yoshimi Hishida

Compositor

Izuho Numata
(Ippo)
Keisuke Tsukahara
(Tsukachan)
Masaru Setsumaru
(Bosanova.Pez)
Sachio Ogawa
(S.O)
Shouko Ogawa
Shouko Ogawa
Yoshimi Hishida
Yoshimi Hishida

Programador de Som

Izuho Numata (Ippo)
Keisuke Tsukahara (Tsukachan)
Masaru Setsumaru (Bosanova.Pez)
Sachio Ogawa (S.O)

Mixagem

Shouko Ogawa
Shouko Ogawa
Touji Akasaka
Yoshimi Hishida
Yoshimi Hishida

Técnico de Som 3D

Kiyoshi Okabe
Kiyoshi Okabe

Tradução

Yasuhiro Noguchi

Lider de Testes

Dianna Carroll

Testes

Dermot Lyons
Gregg Vogt

Desenvolvimento de Produto

Kent Russell
Rhonda Van

Gerente de Marketing de Produto

Tim Dunley

Agradecimento Especial

Akira Funada (Mr.Funada)
James Spahn (Mr.Spahn)
Kiyoshi Tonozaki
Nemer Velasquez
Steve Payne
Tomoji Kodama