Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Yoshiki Okamoto Yoshiki Okamoto

Produtor Geral

Foto de Noritaka Funamizu Noritaka Funamizu

Produtor

Foto de Katsuhiro Sudo
Katsuhiro Sudo

Planejamento

Sem foto Buruma
Foto de Hidetoshi Ishizawa Hidetoshi Ishizawa
Sem foto Katsuhiro Eguchi
Sem foto Oni Suzuki
Sem foto Shinichiro Obata
Sem foto Tatsuya Nakae

Programador

Sem foto Akihiro Yokohama
Sem foto Dice-k
Sem foto Hisashi Kuramoto
Sem foto Ittetsu
Sem foto Makoto Kadono (Silver Kadonts)
Sem foto Manabu Kawase (Kaw-Tld)
Sem foto Mikky
Sem foto Motsu
Sem foto Nobuaki Minomiya (Minomiya)
Sem foto Reiko Toh
Sem foto Seiji Okada (Cham)
Sem foto Shinichiro Yamazaki (Hyper Shinchan)
Sem foto Soji Seta
Sem foto Tae Komatsu (Komuu)
Sem foto Teruaki Hirokado
Sem foto Yuichi Nakamura (You!)
Sem foto Yukio Nishimura (Nishi)
Sem foto Yuko Kawamura

Designer de Efeitos

Sem foto Rolly (R)
Sem foto Takafumi Sagata (Sagat)
Sem foto Takep

Design de Scroll

Sem foto Chika Iwai
Sem foto Kenji Kushiro
Sem foto Makoto Tanaka
Sem foto Shinya Kuwashima (Sawatch)
Sem foto Takashi Fujiwara
Sem foto Yoko Fukumoto
Sem foto Yuki Kyotani
Sem foto Yusuke Saiwai

Designer de Titulo

Foto de Shoei Okano Shoei Okano (Shoei)

Designer de Objeto

Sem foto Akemi Kurihara
Sem foto Atsushi Iwasaki
Sem foto Daichi Hirano
Sem foto F
Sem foto Hideya Takada
Sem foto Hiro
Sem foto Hiroaki Minobe
Sem foto Hiroshi Shibaki
Sem foto Hitoshi Igarashi (Igarashi)
Sem foto Izumi Noda
Sem foto Kaeru Nagashima (Kaeru)
Sem foto Makoto Ishii
Sem foto Masaru Nishimura
Sem foto Masatsugu Sato
Sem foto Michiru Akizuki
Sem foto Miwa Sakaguchi
Sem foto Mizue Morimoto (Mizupyon)
Sem foto Mizuho Kageyama (Mizuho)
Sem foto Rin Boku
Sem foto Seiji Yano (Yano)
Sem foto Tagarin
Sem foto Takashi Hayashi (Ball Boy)
Sem foto Takenori Kimoto (Kimo Kimo)
Sem foto Tomohiko Ohsumi
Sem foto Yoshihiko Akita
Sem foto Yoshinori Yamamoto
Sem foto Yuji Imamura (Imamura)

Designer de Card de Instruções

Sem foto Shinichiro Sakomizu (Sakomizu)
Sem foto Yumiko Uchida

Ilustrador

Sem foto Crmk

Compositor

Foto de Mitsuhiko Takano
Mitsuhiko Takano
Sem foto
Tetsuya Shibata

Designer de Som

Sem foto Masayuki Endo
Sem foto Satoshi Ise

Engenheiro de Gravação

Sem foto Kazuya Takimoto

Rede

Foto de Hideaki Itsuno Hideaki Itsuno
Sem foto Ichiro Yunde
Sem foto Mineyuki Noda
Sem foto Net Man
Sem foto Shinichi Ueyama (Shin.)

Agradecimento Especial

Sem foto Bas
Sem foto Daisuke Amemiya
Sem foto H. Miyashita
Sem foto Miki Takano
Sem foto Ozzy
Sem foto Steve Lee
Sem foto Takuya Shiraiwa
Sem foto Ten Little Kobun
Sem foto Tomoya Maekawa