Nobuhiko Matsufuji

Desenvolvedoras: Konami Computer Entertainment Tokyo