Kazuki Kinoshita

Desenvolvedoras: Konami,   Konami Computer Entertainment Tokyo