Shutaro Iida

Apelidos: Shutaro
Desenvolvedoras: Konami Computer Entertainment Tokyo,   Inti Creates,   Konami