Kinuyo Yamashita

Foto de Kinuyo Yamashita
Apelidos: James Banana,   Yamako,   Charming Kinuyo,   Charming Yamako,   K. Yamashita
Desenvolvedoras: Konami,   Capcom,   Natsume