Yuki Kubo

Desenvolvedoras: AM Annex,   Konami Computer Entertainment Tokyo,   Konami