Mitsuhiro Yoshida

Apelidos: M. Yoshida,   Mitsuhiro
Desenvolvedoras: Technos Japan Corp.,   Konami,   Square Enix