Hiroyuki Gotou

Desenvolvedoras: Game Freak,   Jupiter Corp.