Hitomi Namatame

Desenvolvedoras: Team Silent,   Konami Computer Entertainment Tokyo,   Konami