Atsushi Sato

Desenvolvedoras: Yuke's,   Konami,   Arc System Works,   Angel