Hiroyasu Sakurai

Desenvolvedoras: Konami Computer Entertainment Tokyo,   Konami