Yuko Ito

Apelidos: Y. Itoh
Desenvolvedoras: Konami,   Team Silent,   Good-Feel