Persona

Créditos

Diretor

Foto de Koji Okada
Koji Okada

Planejamento Principal

Sem foto Takayuki Ide

Planejamento de Batalhas

Sem foto Yoshikazu Yamaki

Planejamento de Eventos

Sem foto Kazuki Fujioka
Sem foto Tadashi Satomi
Sem foto Yuji Hosono
Sem foto Yutaka Akiyama

Planejamento de Contato

Sem foto Kazunori Sakai

Planejamento de Evento-Contato

Sem foto Mayo Takahashi

Planejamento Manual-Cassino

Sem foto Kenichi Mishima

Planejamento de Comando-Dungeon

Sem foto Tomohiro Maruyama

Programador Chefe

Sem foto Hidetoshi Takagi

Programador

Sem foto Futoshi Katsuyama
Sem foto Takashi Matsumoto
Sem foto Takumi Sakamoto

Programador Assistente

Sem foto Tai Yamaguchi

Programador de Batalha

Sem foto Naomi Kaneda

Designer Principal

Sem foto Masahisa Watanabe

Designer de Efeitos Gráficos

Sem foto Eisuke Matsuda

Designer Gráfico de Dungeon-Comando

Sem foto Masafumi Hondo

Designer Assistente de Comando

Sem foto Sawako Sato

Gráfico Mensageiro

Sem foto Izumi Kataoka

Designer de Textura

Sem foto Runa Sugiyama
Sem foto Tomomi Iwasaki

Designer de Monstro-Cassino

Sem foto Shiro Takashima

Background

Sem foto Atsushi Kawasaki
Sem foto Ayako Fukuzawa

Diretor de Arte

Sem foto Kazuma Kaneko

CG

Sem foto Akira Noguchi
Sem foto Masakatsu Suzuki
Sem foto Satoshi Sio
Sem foto Shigenori Soejima
Sem foto Tatsuya Igarashi
Sem foto Tetsuya Murakami

Assistente de CG

Sem foto Megumi Shiraishi

Som Principal

Sem foto Hidehito Aoki

Compositor

Sem foto
Kenichi Tsuchiya
Sem foto
Misaki Okibe
Foto de Shoji Meguro
Shoji Meguro

Vocais

Sem foto Irv Immerman
Sem foto Michelle Raymond
Sem foto Milton Lawrence

Voz

Sem foto Jin Yamanoi
Sem foto Jun Mizusawa
Sem foto Katashi Ishizuka
Sem foto Masayo Kurata
Sem foto Tomoe Hanba
Sem foto Toranori Yoshikawa

Debug

Sem foto Hiromichi Yoshikawa
Sem foto Kazuhito Sekine
Sem foto Keiji Yoshimura
Sem foto Kunihiko Kozai
Sem foto Masaharu Kono
Sem foto Mika Morigouchi
Sem foto Natsuki Uryu
Sem foto Shinobu Nonaka
Sem foto Tadayuki Hoshino
Sem foto Takatoshi Akiyama
Sem foto Tomomasa Fuse
Sem foto Yoshihiro Sumiya

Atlus U.S.A

Sem foto Brian Glazebrook
Sem foto John Yamamoto
Sem foto Mori Yamaguchi
Sem foto Peter Stern
Sem foto Susan Abeshima
Sem foto Tricia Kawaguchi

Agradecimento Especial

Sem foto Takahiro Akiyama
Sem foto Takeshi Tominaga
Sem foto Tamotsu Sekiguchi
Sem foto Yuki Tani