Sonic Adventure

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Hayao Nakayama
Shoichiro Irimajiri

Produtor

Yuji Naka

Diretor

Takashi Iizuka

Programador Principal

Tetsu Katano

Diretor de Arte

Kazuyuki Hoshino

Diretor de Som

Jun Senoue

Gerente de Projeto

Shuji Utsumi
Yoji Ishii (Youji Ishii)