Dragon Quest

Informações do Jogo

Créditos

Produtor

Yukinobu Chida

Diretor

Koichi Nakamura

Programador

Koichi Nakamura
Koji Yoshida
Takenori Yamamori

Designer de Titulo

Kazuo Enomoto

Designer de Personagem

Akira Toriyama

Designer de CG

Takashi Yasuno

Compositor

Koichi Sugiyama

Escritor de Enredo

Yuji Horii

Assistente de Enredo

Hiroshi Miyaoka

Suporte

Rika Suzuki
Tadashi Fukuzawa

Ilustrador do Manual

Takayuki Doi

Agradecimento Especial

Kazuhiko Torishima