Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Hiroshi Yamauchi Hiroshi Yamauchi
Sem foto Tetsuo Mizuno

Produtor

Foto de Shigeru Miyamoto
Shigeru Miyamoto

Diretor

Sem foto
Chihiro Fujioka
Foto de Yoshihiko Maekawa
Yoshihiko Maekawa

Planejamento de Eventos

Sem foto Keisuke Matsuhara
Foto de Taro Kudo Taro Kudo
Sem foto Yasushi Matsumura

Designer de Batalha

Foto de Akiyoshi Oota Akiyoshi Oota
Foto de Yasuyuki Hasebe Yasuyuki Hasebe

Programador Chefe

Sem foto Fumiaki Fukaya

Programador

Sem foto Ryo Muto

Programador de Menu

Sem foto Mitsuo Yoshioka

Coordenador de Dados de Mapa

Sem foto Kenichi Nishi

Assistente de Coordenação de dados de mapa

Sem foto Toshi Kurihara

Coordenador Gráfico

Foto de Hideo Minaba Hideo Minaba

Efeitos Visuais

Sem foto Jiro Mifune

Chefe de Design de Personagem

Sem foto Kiyofumi Kato
Sem foto Yuko Hatae

Designer de Monstro

Sem foto Kazuyuki Kurashima

Supervisor de Personagem

Sem foto Kazuyuki Kurashima

Background

Sem foto Akira Ueda
Sem foto Misako Tsutsui
Sem foto Tomoyoshi Sakaguchi
Sem foto Toshiyuki Mogi
Sem foto Yuka Miyamoto
Sem foto Yuki Azuma
Sem foto Yukiko Sasaki
Sem foto Yuko Abiru

Modelo em CG

Sem foto Shinya Takahashi

Música

Foto de Yoko Shimomura
Yoko Shimomura

Efeitos Sonoros

Foto de Chiharu Minekawa Chiharu Minekawa
Sem foto Kaori Takahashi
Sem foto Yoshitaka Hirota

Programador de Som

Sem foto Hidenori Suzuki

Engenheiro de Som

Sem foto Teruaki Sugawara

Assistente de Engenharia de Som

Sem foto Motoko Watanabe

Supervisor de Tradução

Sem foto Ted Woolsey

Coordenador de Tradução

Sem foto Aiko Ito

Tradução

Sem foto Noriko Wada
Sem foto Rika Maruya

Supervisor de Produção

Foto de Hironobu Sakaguchi Hironobu Sakaguchi

Analista de Produção

Sem foto Jim Wornell
Sem foto Kayomi McDonald

Coordenador

Sem foto Hiromi Masuda
Sem foto Hiroyoshi Hamada
Sem foto Kazuhiro Kawasaki
Sem foto Kozue Kaneko
Sem foto Norimasa Hanada
Sem foto Rei Komatsu
Sem foto Ryuko Kouda
Sem foto Yoshi Shibano
Sem foto Yuriko Chiba

Publicidade

Sem foto Yusuke Hirata

Assistente de Publicidade

Sem foto Kiyoko Maeda

Conselheiro de Personagens

Foto de Yoichi Kotabe Yoichi Kotabe

Conselheiro de Roteiro

Sem foto Atsushi Tejima
Foto de Kensuke Tanabe Kensuke Tanabe

Agradecimento Especial

Sem foto Akihiro Yamaguchi
Sem foto Hidetoshi Omori
Foto de Hiroyuki Itou Hiroyuki Itou
Foto de Hiroyuki Yamada Hiroyuki Yamada
Foto de Kazuyuki Hashimoto Kazuyuki Hashimoto
Foto de Koji Kondo Koji Kondo
Sem foto Mikinori Sakakibara
Foto de Nobuo Uematsu Nobuo Uematsu
Foto de Shinji Hashimoto Shinji Hashimoto
Sem foto Takuya Kuribayashi
Foto de Tetsuya Nomura Tetsuya Nomura
Sem foto Tomohiro Kayano