Metal Gear Solid

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Akihiko Nagata Akihiko Nagata
Foto de Kazumi Kitaue Kazumi Kitaue

Produtor

Foto de Hideo Kojima
Hideo Kojima
Sem foto
Motoyuki Yoshioka

Produtor Assistente

Sem foto Tatsuya Maeda

Diretor

Foto de Hideo Kojima
Hideo Kojima

Diretor Assistente

Foto de Yoshikazu Matsuhana Yoshikazu Matsuhana

Planejamento

Foto de Hideo Kojima Hideo Kojima

Script

Sem foto Satoshi Hirano
Sem foto Shiro Mukaide
Foto de Tomokazu Fukushima Tomokazu Fukushima
Foto de Yoshikazu Matsuhana Yoshikazu Matsuhana

Designer

Sem foto Tomoko Matsubayashi
Sem foto Tomoko Schmitt (Tomoko Yoshida-Schmitt)

Designer de Logo

Foto de Hideo Kojima Hideo Kojima

Designer de Titulo

Sem foto Hiroshi Matsuda

Efeitos Digitais

Foto de Yoji Shinkawa Yoji Shinkawa

Desenho

Sem foto Takahiro Omori

Layout de Poster

Sem foto Ichiro Kutome

Trabalho Visual

Foto de Yoji Shinkawa Yoji Shinkawa

Designer de Personagem

Foto de Yoji Shinkawa Yoji Shinkawa

Designer de Mapa

Foto de Hideo Kojima Hideo Kojima
Foto de Yoshikazu Matsuhana Yoshikazu Matsuhana

Artista de Storyboard

Sem foto So Toyota
Foto de Yoji Shinkawa Yoji Shinkawa

Diretor de Som

Foto de Kazuki Muraoka Kazuki Muraoka

Compositor

Foto de Hiroyuki Togo
Hiroyuki Togo
Foto de Kazuki Muraoka
Kazuki Muraoka
Sem foto
Lee Jeon Myung
Sem foto
Takanari Ishiyama

Efeitos Sonoros

Foto de Kazuki Muraoka Kazuki Muraoka
Sem foto Ryoji Makimura

Editor de Voz

Sem foto Miki Ito

Compositor de Música Tema

Sem foto Tappi Iwase (TAPPY)

Pianista

Sem foto Maki Kirioka

Estúdio de Gravação e Mixagem

Sem foto CUBE DIGITAL

Gravação de Dialogo

Sem foto Nicole Punicki

Diretor de Casting

Sem foto Yumi Takada

Gravação

Sem foto Greg Vossberg

Diretor de Gravação de Voz

Sem foto Kris Zimmerman Salter

Efeitos de Voz

Sem foto Miki Ito
Sem foto Takanari Ishiyama

Escritor

Foto de Hideo Kojima Hideo Kojima
Foto de Tomokazu Fukushima Tomokazu Fukushima

Supervisor de Dialogo

Sem foto Derek VanderHorst

Coordenador de Script

Sem foto Stephan McKenzie

Editorial

Sem foto Jon Sloan
Foto de Michael Gallo Michael Gallo

Suporte Técnico

Sem foto Takashi Kitao

Design de Embalagem

Sem foto Ichiro Kutome

Design do Manual

Sem foto Ichiro Kutome

Escritor do Manual

Sem foto Ryosaku Ueno

Tradutor do Manual

Foto de Jeremy Blaustein Jeremy Blaustein

Supervisor de Armas

Foto de Yoji Shinkawa Yoji Shinkawa

Conselheiro Militar

Sem foto Motosada Mori