Light Crusader

Créditos

Programador Principal

Sem foto Kazuhiko Ishida

Programador

Foto de Masato Maegawa Masato Maegawa

Arte de Personagem

Sem foto Kaname Shindoh
Sem foto Koichi Kimura (Kafuichi)
Sem foto Makoto Ogino (Oginon)

Arte de Personagem e Background

Foto de Hiroshi Iuchi Hiroshi Iuchi (H. Iuchi 9)

Diretor de Som

Foto de Katsuhiko Suzuki Katsuhiko Suzuki

Compositor

Sem foto
Aki Hata

Efeitos Sonoros

Sem foto Satoshi Murata

Suporte

Sem foto Keiji Fujita