Killer Is Dead

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Yoshimi Yasuda

Diretor Executivo

Goichi Suda (SUDA51)

Diretor

Hideyuki Shin

Programador Chefe

Toshimitsu Michikami

Diretor de Arte

Takashi Kasahara

Diretor Cinematográfico

Yudai Yamaguchi

Diretor Musical

Akira Yamaoka

História

Goichi Suda (SUDA51)

Produtor de Desenvolvimento

Shuji Ishikawa