Drakengard

Créditos

Produtor Executivo

Sem foto Kouji Taguchi
Foto de Yosuke Saito Yosuke Saito
Foto de Yukinobu Chida Yukinobu Chida

Produtor

Sem foto
Takamasa Shiba
Sem foto
Takuya Iwasaki

Produtor Assistente

Sem foto Takashi Orikata

Diretor

Foto de Yoko Taro
Yoko Taro

Designer de Jogo

Sem foto Hiroaki Kotake

Programador Chefe

Sem foto Takeshi Katayama
Sem foto Toshiyuki Koike

Designer Chefe

Sem foto Akira Yasui

Designer de Personagem

Sem foto Kimihiko Fujisaka
Sem foto Taro Hasegawa

Diretor do Filme

Sem foto Kazuya Sasahara
Sem foto Makoto Seki
Sem foto Satoshi Ueda

Diretor de Storyboard

Sem foto Hiroyuki Hayashida

Artista de Storyboard

Sem foto Hiroyuki Kitakubo

Tracker Digital

Sem foto Michael McCarty

Diretor de Som

Foto de Nobuyoshi Sano Nobuyoshi Sano

Escritor de Enredo

Sem foto Sawako Natori

Gerente Geral

Sem foto Akira Kashiwagi

Gerente de Produto

Sem foto Masatoshi Furubayashi

Publisher

Sem foto Keiji Honda
Foto de Yoichi Wada Yoichi Wada