Excitebike

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Hiroshi Yamauchi Hiroshi Yamauchi

Produtor

Foto de Shigeru Miyamoto
Shigeru Miyamoto

Diretor

Foto de Shigeru Miyamoto
Shigeru Miyamoto

Programador

Foto de Toshihiko Nakago Toshihiko Nakago

Designer Gráfico

Foto de Minoru Maeda Minoru Maeda
Foto de Takashi Tezuka Takashi Tezuka

Compositor

Foto de Akito Nakatsuka
Akito Nakatsuka

Programador de Música

Foto de Yukio Kaneoka Yukio Kaneoka