Pokémon Colosseum

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Satoru Iwata
Tsunekazu Ishihara

Produtor

Gakuji Nomoto
Hiroaki Tsuru
Hiroyuki Jinnai
Kenji Miki
Shigeru Miyamoto

Diretor

Manabu Yamana

Conceito

Akihiko Miura

Designer de Jogo

Akihiko Miura
Chiharu Sugaya
Gakuji Nomoto
Kazunori Orio
Koji Ono
Ryota Aomi
Sayaka Yamazaki

Programador Chefe

Akihiro Yoshida
Dimitrios Chamouratidis
Hajime Kitamura
Hisato Matsumoto
Makoto Hirashima
Mariko Akagi
Masaaki Kobayashi
Masakatsu Watanabe
Masayuki Kawamoto
Michael Tedder
Miki Obata
Nayuta Taga
Tomohiko Ogawa
Yoshihiro Hatta

Programador de Conectividade com GBA

Satoshi Mitsuhara
Yosuke Suma
Yuki Matsui

Designer Gráfico

Akira Fukumoto
Chika Hotani
Hiroyuki Ikeda
James Turner
Kenji Kawashima
Maki Wada
Masao Horiguchi
Motokazu Sakai
Ryosuke Takeuchi
Takahiro Okada
Takanori Wada
Takeshi Okamoto
Tokeshi Komada
Tokuma Arakawa

Diretor de Modelagem de Pokémon

Kei Hashiba

Designer de Personagem

Hiromoto Shinichi

Modelagem de Pokémon

Atsuko Ujiie
Hiromichi Sugiyama
Jungo Suzuki
Katsura Tabata
Keita Komatsu
Kiyoshi Utsunomiya
Misaki Nakaoka
Satomi Kokubo
Shinichi Yoshikawa
Takeshi Iizuka
Toshiyuki Honda

Designer de Cenário

Kazunori Orio

Compositor

Tsukasa Tawada

Efeitos Sonoros

Masataka Saito

Localização

Bill Trinen (William Trinen)
Richard Amtower IV

Gerente de Progresso

Tatsuya Hishida
Tsutomu Koganezawa
Yoshihito Ikebata

Suporte Técnico

Yoshito Yasuda

Agradecimento Especial

Atsushi Tejima
Fujiko Nomura
Hiroyuki Nakamura
Hitoshi Yamagami
Kiyomi Itani
Koji Kondo
Satoshi Furukawa
Shunsaku Kitamura
Tomoaki Kuroume
Yasuhiro Kawaguchi
Yasuo Inoue
Yasushi Ebisawa
Yoji Inagaki