Ikaruga

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Masato Maegawa Masato Maegawa
Sem foto Yoh Tsukagoshi

Produtor

Sem foto
Masanori Yoshihara

Diretor

Foto de Hiroshi Iuchi
Hiroshi Iuchi
(Hiroshi Iuchi 13)

Diretor Assistente

Sem foto Atsutomo Nakagawa

Programador Chefe

Sem foto Atsutomo Nakagawa

Programador

Sem foto Katsuyuki Fujita
Sem foto Shirotg

Designer de Personagem

Sem foto Yasushi Suzuki

Background

Sem foto Hideyuki Katoh
Foto de Hiroshi Iuchi Hiroshi Iuchi (Hiroshi Iuchi 13)

Trabalho de Arte

Sem foto Yasushi Suzuki

Música

Foto de Hiroshi Iuchi
Hiroshi Iuchi

Efeitos Sonoros

Sem foto Satoshi Murata

Gerente

Sem foto Hiroyuki Maruyama

Agradecimento Especial

Sem foto Kaoru Uno
Sem foto Toshiaki Yuasa