Ghost Sweeper Mikami: Joreishi wa Nice Body

Créditos

Produtor Executivo

Sem foto Takeshi Yasukawa

Supervisor

Sem foto Takashi Shiina

Programador

Sem foto Hirohisa Ohta

Designer

Sem foto Mitsuko Namiue
Sem foto Norihide Mizoguchi
Sem foto Tomoko Okamoto
Sem foto Yoshihito Hattori

Chefe de Edição

Sem foto Koichi Okumura

Compositor

Foto de Kinuyo Yamashita
Kinuyo Yamashita

Efeitos Sonoros

Foto de Hiroyuki Iwatsuki Hiroyuki Iwatsuki

Voz

Sem foto Hiromi Tsuru

Agradecimento Especial

Sem foto Atsushi Tanaka