Catherine

Créditos

Produtor Executivo

Sem foto Shigeru Igari

Produtor

Foto de Katsura Hashino
Katsura Hashino

Diretor

Foto de Katsura Hashino
Katsura Hashino

Planejamento

Sem foto Daiki Ito

Assistente de Planejamento

Sem foto Mitsutaka Tamari

Planejamento de Eventos

Sem foto Akira Akemine
Sem foto Azusa Kido
Sem foto Yuichiro Tanaka

Planejamento de Quebra-Cabeça

Sem foto Atsushi Watanabe
Sem foto Kenichi Goto
Sem foto Shogo Isogai
Sem foto Toshiki Konishi

Programador Chefe

Sem foto Yujiro Kosaka

Programador

Sem foto Satoshi Oyama

Programador Assistente

Sem foto Tatsuya Fujii

Programador de Evento

Sem foto Toshiyuki Niida

Programador de Chefe

Sem foto Nobuyoshi Miwa

Programador de Interface

Sem foto Takahiro Nowatari
Sem foto Yasufumi Kasagi
Sem foto Yuichi Yoshida

Programador Assistente de Chefe

Sem foto Tomohiko Imanishi

Gerente de Desenvolvimento

Sem foto Naoto Hiraoka

Designer Chefe

Sem foto Kazuhisa Wada

Designer de Evento

Sem foto Kaori Okita
Sem foto Miyuki Harigai
Sem foto Mumon Usuda
Sem foto Shinya Senzaki
Sem foto Taku Aoyagi
Sem foto Yasuhiro Akimoto
Sem foto Yuto Yoshida

Designer de Efeitos

Sem foto Hitomi Kakiuchi
Sem foto Mayumi Iwata

Modelos de Personagem 3D

Sem foto Kaori Okita
Sem foto Miyuki Harigai
Sem foto Shinya Senzaki
Sem foto Yasuhiro Akimoto
Sem foto Yuto Yoshida

Designer de Fase

Sem foto Shuji Fukasawa

Designer de Interface

Sem foto Masayoshi Suto

Diretor de Arte

Sem foto Shigenori Soejima

Designer de Movimento

Sem foto Katsuhito Hora
Sem foto Keigo Oshima
Sem foto Masanari Okagawa
Sem foto Taku Aoyagi
Sem foto Yoshie Nakajima
Sem foto Yuuki Naruse

Compositor

Foto de Shoji Meguro
Shoji Meguro

Chefe de Design de Som

Sem foto Atsushi Kitajoh

Designer de Som

Sem foto Kenichi Tsuchiya
Sem foto Toshiki Konishi

Programador de Som

Sem foto Hirokazu Toyama

Gerente Geral

Sem foto Kozo Itagaki