Jikkyo Oshaberi Parodius

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Kuniaki Kinoshita Kuniaki Kinoshita

Produtor

Foto de Shigeharu Umezaki
Shigeharu Umezaki

Diretor

Sem foto
Nobuhiro Matsuoka

Programador Chefe

Sem foto Nobuhiro Matsuoka

Programador

Sem foto Masatsugu Nagata

Programador Assistente

Sem foto Kenji Masakane

Programador de Inimigo

Sem foto Koji Yoshida (Chacha Yoshida)

Designer Assistente

Sem foto Kumiko Kimoto

Gráficos

Sem foto Kazutomo Terada
Sem foto Kentaro Hisai

Designer de Jogador

Sem foto Lovely Monami (Monami My Love)

Gráfico de Mapa

Sem foto Kousama!
Sem foto Sangoro Tsubaki

Ilustrador

Sem foto Yoshitoh Asari

Designer de Som

Sem foto Masanari Iwata
Sem foto Nobuyuki Akena
Sem foto Saiko Miki
Sem foto Takahito Uenishi
Foto de Tomoya Tomita Tomoya Tomita

Produtor de Som

Foto de Kazuhiko Uehara Kazuhiko Uehara

Narrador

Sem foto Joji Yanami

Design de Produto

Sem foto Kazuhiro Namba
Sem foto Takashi Kakuta