Enthusia: Professional Racing

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Kuniaki Kinoshita

Produtor

Manabu Akita

Diretor

Manabu Akita

Diretor Assistente

Daizaburo Nakamura

Diretor de Planejamento

Daisuke Fujii

Planejamento

Daisuke Fujii
Daisuke Fujii
Mahoro Tsukamoto
Michio Yamada
Tatsuro Sawa
Yoji Takeuchi

Editor de Fases

Daisuke Fujii
Keita Nose
Yoji Takeuchi
Yoshihiko Sato

Diretor de Programação

Daizaburo Nakamura

Programador

Takeshi Okubo

Suporte no Desenvolvimento

Emiko Yokoshima
Hiroyuki Oi

Programador Assistente

Michio Yamada

Programador de Movimento

Ryusuke Sasaki

Programador de Efeitos

Ryusuke Sasaki
Takeshi Okubo
Tsuyoshi Achira

Programador de Interface

Ryusuke Sasaki
Yoji Takeuchi

Programador de Física

Yutaka Ito

Dados de Carro

Keita Nose
Masataka Kondo
Michio Yamada
Yutaka Ito

Programador de Kernel

Daizaburo Nakamura

Programador de Shader

Takeshi Okubo

Inteligencia Artificial de Carro

Takuro Eika

Programador de Sequencia de Corrida

Jun Nakagawa

Programador de Sequencia de Jogo

Daizaburo Nakamura
Mahoro Tsukamoto
Ryusuke Sasaki
Takeshi Okubo
Tatsuro Sawa

Programador do Sistema de "Driving Revolution"

Jun Nakagawa

Programador de Periféricos

Tatsuro Sawa
Wataru Sasaki

Programador de Engine de Carro

Tatsuro Sawa

Banco de Dados de Carros

Yoji Takeuchi

Dados de Pista

Takuro Eika

Programador de Modelo 3D

Jun Nakagawa
Takeshi Okubo

Programador Assistente de Ambiente

Ryusuke Sasaki
Takuro Eika

Diretor Gráfico

Kazuki Aizawa

Suporte Gráfico

Tsuyoshi Achira

Equipamento

Hideaki Ohashi
Shoji Mori
Takayuki Kanai
Takehiro Yoshida

Cor do Carro

Katsuko Okabe
Keita Nose
Miki Tagawa
Takeya Inoguchi
Yuji Takada

Modelagem de Carro

Hiroshi Koyama
Hiroshi Watanuki
Junji Aratani
Katsuko Okabe
Kazuaki Hayashi
Kazuki Aizawa
Keiichiro Kurashige
Kentaro Matsubayashi
Masataka Kondo
Miki Tagawa
Nobuhiro Muraoka
Takeshi Morizumi
Takeshi Takano
Takeya Inoguchi
Yoichiro Hara
Yoichiro Hara
Yuji Sugizaki
Yuji Takada
Yutaka Hamamura
Yutaka Hamamura

Volante e Pneu

Kentaro Matsubayashi
Takeshi Takano
Yuji Takada

Layout da Pista

Masakazu Ishizaki
Michio Yamada
Yoshihiko Sato

Background

Hitoshi Muto
Kazushige Nagai
Masakazu Ishizaki
Tomoyuki Kamei
Yoshihiko Sato
Yoshinori Osaki

Props

Hidetomo Nishiura
Ikuyo Yoshida
Kaoru Nagahama
Kenichiro Akimoto
Naoko Ishizu
Takayoshi Nomura

Planejamento de Interface

Daisuke Fujii

Interface

Hiroki Suzuki
Hiroyuki Ishiguro
Masataka Kondo
Miki Tagawa
Takeshi Morizumi

Efeitos

Takeshi Takano
Yoshinori Osaki

Engenheiro de CG

Ryusuke Sasaki

Filme

Hidetomo Nishiura
Keiichiro Kurashige

Editor de Video

Osamu Fukushima

Camera

Hidetomo Nishiura
Hiroshi Koyama
Kenichiro Akimoto
Kentaro Matsubayashi
Yoshinori Osaki

Engenheiro de Ferramentas de CG

Tsuyoshi Achira

Produtor Chefe de Som

Hideyuki Suzuki

Diretor de Som

Hiroyuki Nakayama

Engenheiro de Efeitos Sonoros

Hiroyuki Nakayama
Toshiyuki Miyamoto

Compositor

Masanori Akita
Shinji Ushiroda
Yuichi Tsuchiya

Programador de Som

Wataru Sasaki
Wataru Sasaki

Engenheiro de Som

Hideyuki Suzuki
Hiroyuki Nakayama
Junichiro Kaneda
Masanori Akita
Toshiyuki Miyamoto
Wataru Sasaki
Yasuhiro Ichihashi
Yuichi Tsuchiya

Pesquisa de Carros

Kazuki Aizawa
Keita Nose
Kenichiro Akimoto
Masataka Kondo
Takeshi Takano
Yoichiro Hara
Yutaka Hamamura

Conselheiro de Linguagem

Rie Nakano
Yukiyoshi Ike Sato

Gerente Senior

Shigeharu Umezaki

Gerente de Projeto

Hidetoshi Ueno

Gerente de Design Gráfico

Takeya Inoguchi

Liaison Geral

Yasuo Okuda

Coordenador de Carro

Masataka Kondo

Licenciamento de Carro

Masataka Kondo

Licenciamento de Pista

Masakazu Ishizaki

Designer de Embalagem

Hideaki Shinkawa

Homepage

Akihiro Minakata
Takeya Inoguchi