Xenogears

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Hironobu Sakaguchi Hironobu Sakaguchi
Sem foto Tetsuo Mizuno
Foto de Tomoyuki Takechi Tomoyuki Takechi

Produtor

Foto de Hiromichi Tanaka
Hiromichi Tanaka

Diretor

Foto de Tetsuya Takahashi
Tetsuya Takahashi

Planejamento

Sem foto Haruyuki Nishida
Foto de Hiromichi Tanaka Hiromichi Tanaka
Sem foto Kazuomi Suzuki
Sem foto Keisuke Matsuhara
Foto de Keita Etoh Keita Etoh (Keita Eto)
Foto de Makoto Shimamoto Makoto Shimamoto
Foto de Masato Kato Masato Kato
Sem foto Nobuaki Komoto
Sem foto Ryoji Uchimichi
Sem foto Takashi Tanegashima
Foto de Toshiaki Suzuki Toshiaki Suzuki
Sem foto Yoshitsugu Saito
Sem foto Yusuke Kigoshi

Designer da Mecânica

Sem foto Junya Ishigaki
Sem foto Yoshinori Ogura

Programador Principal

Sem foto Kiyoshi Yoshii

Programador

Sem foto Atsushi Ebisawa
Foto de Katsuhisa Higuchi Katsuhisa Higuchi
Foto de Kazumi Kobayashi Kazumi Kobayashi
Sem foto Koji Sugimoto
Sem foto Masaki Kobayashi
Sem foto Yoshiyuki Miyagawa

Script

Foto de Masato Kato Masato Kato

Designer Chefe

Sem foto Koh Arai

Gráficos

Foto de Hirokatsu Sasaki Hirokatsu Sasaki
Sem foto Sentaro Hotta
Foto de Taizo Inukai Taizo Inukai

Designer de Personagem

Sem foto Kunihiko Tanaka
Sem foto Tadahiro Usuda
Foto de Tsutomu Terada Tsutomu Terada

Colorização de Face de Personagem

Sem foto Koa Raizo
Foto de Tetsuya Takahashi Tetsuya Takahashi

Gráfico de Mapa

Sem foto Jisaku Hamada
Sem foto Tsuguharu Aoki

Designer de Mapa

Sem foto Eiichi Hama
Sem foto Hiroyuki Sano
Sem foto Koh Arai
Sem foto Masahiro Kabe
Sem foto Seiji Kai
Sem foto Takafumi Hori
Sem foto Yoshihiro Aiba

Modelagem de Mapa

Sem foto Daisuke Komatsu
Sem foto Eri Masuda
Sem foto Gen Arai
Sem foto Hideo Kubota
Sem foto Hiroshi Shimizu
Sem foto Junko Ishibashi
Sem foto Keisuke Kobayashi
Sem foto Keiya Hirata
Sem foto Kumi Kanai
Sem foto Norikazu Sato
Sem foto Takato Ito
Sem foto Takenobu Tomita
Sem foto Tomoki Chiba
Sem foto Tsuguharu Aoki

Modelagem de Mapa de Batalha

Sem foto Emi Komine
Foto de Mami Kawai Mami Kawai
Sem foto Masato Saito

Diretor de Arte

Foto de Yasuyuki Honne Yasuyuki Honne

Ilustrador

Sem foto Hiromi Kana
Sem foto Kazuo Ogura
Sem foto Nobuhito Sue
Sem foto Yoji Nakaza
Sem foto Yuki Umino

Compositor

Foto de Yasunori Mitsuda
Yasunori Mitsuda

Efeitos Sonoros

Sem foto Jun Nakamura
Sem foto Kazumi Mitome
Sem foto Shojiro Nakaoka
Sem foto Yoshikuni Nakamura
Sem foto Yuichiro Mori

Programador de Som

Sem foto Hidenori Suzuki

Engenheiro de Som

Sem foto Tomohiro Yajima

Mixagem

Sem foto Kenji Nagashima

Produtor de Som

Sem foto Kenichi Funayama

Ideia Original de Storyline

Foto de Kaori Tanaka Kaori Tanaka

Escritor de Enredo

Foto de Tetsuya Takahashi Tetsuya Takahashi

Gerente de Produção

Sem foto Tadashi Nomura