Pokémon Platinum

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Satoru Iwata
Satoshi Tajiri
Tsunekazu Ishihara

Produtor

Hiroaki Tsuru
Hitoshi Yamagami
Junichi Masuda
Shusaku Egami

Diretor

Takeshi Kawachimaru

Designer de Jogo Chefe

Tetsuji Ohta

Designer de Jogo

Akihito Tomisawa
Hiro Nakamura
Hitomi Sato
Kenji Matsushima
Koji Nishino
Shigeki Morimoto
Shigeru Ohmori
Suguru Nakatsui
Tadashi Takahashi
Teruyuki Shimoyamada
Toshinobu Matsumiya

Programador Chefe

Yoshinori Matsuda

Programador

Akito Mori
Daisuke Goto
Hiroyuki Nakamura
Hisashi Sogabe
Katsumi Ono
Keita Kagaya
Masao Taya
Miyuki Iwasawa
Nozomu Saitoh
Satoshi Mitsuhara
Satoshi Nohara
Sousuke Tamada
Tetsuya Watanabe
Tomomichi Ota
Tomoya Takahashi

Programador de Ferramentas

Akito Mori
Hiroyuki Nakamura
Hisashi Sogabe
Masao Taya
Miyuki Iwasawa
Nagaaki Fukase
Sousuke Tamada

Programador de Ambiente

Akito Mori
Hiroyuki Nakamura
Hisashi Sogabe
Masao Taya
Miyuki Iwasawa
Nagaaki Fukase
Sousuke Tamada

Designer

Koji Nishino
Shigeki Morimoto
Teruyuki Shimoyamada
Tetsuji Ohta

Designer Gráfico Chefe

Hironobu Yoshida

Designer Gráfico

Emi Yoshida
Hiroki Fuchino
Hironobu Yoshida
Hiroyuki Gotou
Hiroyuki Yagi
HyunJung Lee
Kanako Eo
Kei Hoshiba
Ken Sugimori
Kenkichi Toyama
Motofumi Fujiwara
Satoshi Ohta
Takao Unno
Yusuke Omura

Designer de Script

Miyuki Iwasawa
Satoshi Nohara
Sousuke Tamada
Tomomichi Ota

Designer de Pokémon

Atsuko Nishida
Emi Yoshida
Hiroki Fuchino
Hironobu Yoshida
Hiroyuki Gotou
Hiroyuki Yagi
HyunJung Lee
Kanako Eo
Ken Sugimori
Kenkichi Toyama
Motofumi Fujiwara
Satoshi Ohta
Takao Unno
Yusuke Omura

Designer de Mapa

Akihito Tomisawa
Hiro Nakamura
Koji Nishino
Shigeru Ohmori
Suguru Nakatsui
Tadashi Takahashi
Teruyuki Shimoyamada

Diretor de Arte

Ken Sugimori

Artista Conceitual

Midori Harada

Trabalho de Arte

Keiko Uetani
Kiyomi Itani
Sachiko Nakamichi

Compositor

Go Ichinose
Hitomi Sato
Junichi Masuda
Satoshi Nohara

Efeitos Sonoros

Satoshi Nohara

Vozes de Pokémon

Go Ichinose

Enredo

Junichi Masuda
Koji Nishino
Shigeru Ohmori
Takeshi Kawachimaru
Toshinobu Matsumiya

Cenário

Akihito Tomisawa
Hitomi Sato
Suguru Nakatsui
Toshinobu Matsumiya

Texto Pokéagenda

Kenji Matsushima
Toshinobu Matsumiya

Coordenador

Hideaki Araki
Kazuki Yoshihara
Shunsuke Kohori