Pokémon Diamond

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Satoru Iwata
Satoshi Tajiri
Tsunekazu Ishihara

Produtor

Gakuji Nomoto
Hiroaki Tsuru
Hiroyuki Jinnai
Hitoshi Yamagami

Diretor

Junichi Masuda

Designer de Jogo Chefe

Shigeru Ohmori

Designer de Jogo

Akihito Tomisawa
Hiro Nakamura
Hitomi Sato
Kenji Matsushima
Koji Nishino
Suguru Nakatsui
Tadashi Takahashi
Takeshi Kawachimaru
Teruyuki Shimoyamada
Tetsuji Ohta

Diretor de Batalha

Shigeki Morimoto

Programador Chefe

Tetsuya Watanabe

Programador

Daisuke Goto
Hiroyuki Nakamura
Hiroyuki Nakamura
Hisashi Sogabe
Katsumi Ono
Keita Kagaya
Masao Taya
Masao Taya
Miyuki Iwasawa
Miyuki Iwasawa
Nozomu Saitoh
Satoshi Mitsuhara
Satoshi Nohara
Sousuke Tamada
Tomomichi Ota
Tomoya Takahashi
Yoshinori Matsuda

Programador de Batalha

Hisashi Sogabe

Programador do Sistema de Comunicação

Akito Mori

Dados da Torre de Batalha

Etsuko Fukushima
Keisuke Fukushima
Kouji Kobayashi
Motoki Nakajima
Osamu Fujita
Takeshi Saigo
Tetsuji Ohta
Yoshihito Tsuji

Programador de Ambiente

Hiroyuki Nakamura
Hisashi Sogabe
Masao Taya
Miyuki Iwasawa
Sousuke Tamada

Programador do Sistema de Campo

Sousuke Tamada

Designer Gráfico Chefe

Takao Unno

Designer Gráfico

Emi Yoshida
Hiroki Fuchino
Hironobu Yoshida
Hiroyuki Gotou
Hiroyuki Yagi
Kanako Eo
Kei Hoshiba
Ken Sugimori
Kenkichi Toyama
Motofumi Fujiwara
Satoshi Ohta
Takao Unno
Yusuke Omura

Designer de Script

Miyuki Iwasawa
Satoshi Nohara
Sousuke Tamada
Tomomichi Ota

Designer de Pokémon

Atsuko Nishida
Emi Yoshida
Hiroki Fuchino
Hironobu Yoshida
Hiroyuki Gotou
Hiroyuki Yagi
Kanako Eo
Ken Sugimori
Kenkichi Toyama
Motofumi Fujiwara
Satoshi Ohta
Takao Unno
Yusuke Omura

Designer paramétrico

Koji Nishino
Shigeki Morimoto
Teruyuki Shimoyamada
Tetsuji Ohta

Designer de Mapa

Akihito Tomisawa
Hiro Nakamura
Koji Nishino
Shigeru Ohmori
Suguru Nakatsui
Tadashi Takahashi
Teruyuki Shimoyamada

Diretor de Arte

Ken Sugimori

Compositor Chefe

Go Ichinose

Compositor

Hitomi Sato
Junichi Masuda

Efeitos Sonoros

Satoshi Nohara

Vozes de Pokémon

Go Ichinose

Enredo

Junichi Masuda
Koji Nishino
Shigeru Ohmori
Toshinobu Matsumiya

Cenário

Akihito Tomisawa
Hitomi Sato
Suguru Nakatsui
Toshinobu Matsumiya

Texto Pokéagenda

Kenji Matsushima