Shenmue 3

Informações do Jogo

Créditos

Produtor

Yu Suzuki

Co-Produtor

Cedric Biscay

Diretor

Yu Suzuki

Diretor Assistente

Keiji Okayasu

Diretor Criativo

Takeshi Hirai (Tak Hirai)

Arquitetura

Manabu Takimoto

Designer de Personagem Chefe

Kenji Miyawaki

Produtor de Animação

Hiroaki Takeuchi

Diretor de Vídeo

Kenji Itoso

Compositor

Ryuji Iuchi

Escritor

Masahiro Yoshimoto (M. Yoshimoto)