Kagero: Deception II

Créditos

Produtor Executivo

Sem foto Max Naka

Produtor

Sem foto
Takayoshi Hayakawa

Diretor

Sem foto
Takeshi Omori

Chefe de Planejamento

Sem foto Makoto Shibata

Programador Principal

Sem foto Keisuke Kikuchi

Programador de Fase

Sem foto Shiro Wariya

Programador de Batalha

Sem foto Toshiyuki Takasaki

Programador de Evento

Sem foto Masataka (as Masataka)

Programador de Movimento

Sem foto Yoshihiro Kimura

Editor de Evento

Sem foto Hidehisa Yamaguchi
Sem foto Koji Takamiya
Sem foto Kojiro Seino
Sem foto Manabu Nagasaki
Sem foto Mikiyasu Kambayashi
Sem foto Nobuharu Kameya
Sem foto Nobuki Nagai
Sem foto Tadashi Shiiba
Sem foto Terutaka Nishimura
Sem foto Toshiharu Tange

Designer de Textura

Sem foto Atsushi Komatsu
Sem foto Daisuke Ota
Sem foto Hirohisa Kaneko
Sem foto Hirohisa Kaneko
Sem foto Hiroki Watanabe
Sem foto Hiroki Watanabe
Sem foto Kazuyoshi Horiuchi
Sem foto Makoto Komatsu
Sem foto Naofumi Sasaya
Sem foto Rie Iijima
Sem foto Ryouto Shinzato
Sem foto Takayuki Sakurada (as Sakurada)
Sem foto Takehiko Kanaoka
Sem foto Takeshi Omine
Sem foto Yasuhiko Matsumura
Sem foto Youichi Hirose
Sem foto Yukio Hosoya

Modelagem

Sem foto Kazuyoshi Horiuchi
Sem foto Tamotsu Nakamura
Sem foto Yasushi Uehara

Modelagem de Personagem

Sem foto Hideki Hayashi
Sem foto Hirohisa Kaneko
Sem foto Hiroki Watanabe
Sem foto Masaya Ikarashi

Designer de Tela

Sem foto Mitsutoshi Tsuboko

Artista de Fase

Sem foto Atsushi Komatsu
Sem foto Rie Iijima

Trabalho de Arte

Sem foto Junichi Nishimura
Sem foto Kazuyoshi Horiuchi

Diretor de controle de dados de CG

Sem foto Masaki Toyoda

Designer de Movimento

Sem foto Katsuyuki Shimizu
Sem foto Osamu Honma
Sem foto Yoshikatsu Yoshizawa

Compositor

Sem foto
Ayako Toyoda
Sem foto
Masaaki Udagawa
Sem foto
Sugito Miyashiro

Programador de Som

Sem foto Masaaki Nagaura

Escritor de Enredo

Sem foto Masao Suganuma

Jogador de Teste

Sem foto Seiji Fujiwara
Sem foto Tsunehiro Yokota

Manual

Sem foto Kiyotaka Sugiyama

Publicidade

Sem foto Linda A. Shannon

Agradecimento Especial

Sem foto Akira Izumi
Sem foto Chitose Sasaki
Sem foto Hideki Saitoh
Sem foto Hiroaki Matsui
Sem foto Jitsuo Kondo
Sem foto Makoto Isomine
Sem foto Manabu Morimoto
Sem foto Masaki Koshikawa
Sem foto Masanori Sato
Sem foto Ryuji Ikeda
Sem foto Shigefumi Ishizuka
Foto de Tomonobu Itagaki Tomonobu Itagaki
Sem foto Toru Mishima
Sem foto Yuki Naruse