Ice Climber

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Hiroshi Yamauchi

Produtor

Masayuki Uemura

Diretor

Kenji Miki

Supervisor

Shigeru Miyamoto

Programador

Kazuaki Morita
Toshihiko Nakago

Designer Gráfico

Tadashi Sugiyama

Compositor

Akito Nakatsuka
(NAK)

Programador de Música

Hirokazu Tanaka