Street Fighter III: New Generation

Créditos

Produtor Geral

Foto de Noritaka Funamizu Noritaka Funamizu
Foto de Yoshiki Okamoto Yoshiki Okamoto

Produtor

Sem foto
Tomoshi Sadamoto

Planejamento

Foto de Hidetoshi Ishizawa Hidetoshi Ishizawa (Neo_G -H.Ishizawa-)
Sem foto Malachie du Marais
Sem foto Shinichiro Obata (S. Obata AE-86 Trueno)
Sem foto Tomonori Ohnuma (Numach the Nikolist)
Sem foto Yasuhiro Seto

Programador

Sem foto Akihiro Yokoyama
Sem foto Hiroshi Nakagawa
Sem foto Kazuhito Nakai
Sem foto Nobuya Yoshizumi (Nobuya "LT1" Yoshizumi)
Sem foto Yasunori Harada (Hard.Yas -Assist-)
Sem foto Yuko Kawamura (Tate)

Programador CPSIII

Sem foto Yoji Mikami (Yoji "X68k" Mikami)

Designer de Scroll

Sem foto Chie Morisaki
Sem foto Hiroki Onishi
Sem foto Hiroshi Sugiyama
Sem foto Hiroyuki Imahori
Sem foto Kazumi Teramoto
Sem foto Kouji Yamamoto
Sem foto Naoko Niiyama
Sem foto Shinnosuke. N
Sem foto Takako Nakamura
Sem foto Tama
Sem foto Yasuto Takahashi
Sem foto Yoko Fukumoto
Sem foto Youichi Tanoue
Sem foto Yuki Kyotani
Sem foto Yumiko Nakatsuka (Yumiko. N)

Designer de Personagem

Sem foto Chimorin Shogun
Sem foto Daisuke Kurita (D-Kurita)
Sem foto Hiroki Bandoh
Sem foto Hiroki Shibaki (Shibaki)
Sem foto Hiroshi Yoshioka (Yoshioka)
Foto de Hitoshi Nishio Hitoshi Nishio (Hitoshi "T" Nishio)
Sem foto Jun Ikawa
Sem foto Kenichi Ueda (Ken)
Sem foto Koki Kinoshita (Koki. K)
Sem foto Norihide Fujii (Norihide)
Sem foto Q
Sem foto Seiji Yano
Sem foto Shinji Kaminaguchi (G.Kamina)
Sem foto Shuhei Kurose (Syuucyan)
Sem foto Tadashi Noyama (Otokonoyama)
Sem foto Takashi Hayashi (Ball Boy)
Sem foto Toru Takaoka
Sem foto Tsuyoshi Nagayama (Tuyoshi)
Sem foto Yuji Imamura (Who)
Sem foto Yuki Ishikawa
Sem foto Yusuke Yamamoto (Yu-suke)

Trabalho de Arte Original

Foto de Akira Yasuda Akira Yasuda (Akiman)
Sem foto Kinu Nishimura

Compositor

Foto de Hideki Okugawa
Hideki Okugawa
Foto de Yuki Iwai
Yuki Iwai

Efeitos Sonoros

Sem foto Satoshi Ise

Dublador

Sem foto Bruce Robertson
Sem foto Isshin Chiba
Sem foto Kahoru Fujino
Sem foto Kan Tokumaru
Sem foto Koji Tobe
Sem foto Michael Sommers
Sem foto Wataru Takagi
Sem foto Yuri Amano

Tradutor

Sem foto Erik Suzuki
Sem foto Harumi Yamashita
Sem foto Jesus Rodriguez Bueno
Foto de Matt Taylor Matt Taylor

Agradecimento Especial

Sem foto Naoki Fukushima
Sem foto Rita Rokos
Sem foto Sayuri Shintani
Sem foto Shinichiro Sakomizu (Sakomizu)
Sem foto Shoei Okano (Shoei)
Sem foto Takuya Shiraiwa