Gran Turismo Sport

Créditos

Produtor

Foto de Kazunori Yamauchi
Kazunori Yamauchi