Breath of Fire II

Créditos

Produtor

Foto de Tokuro Fujiwara
Tokuro Fujiwara

Diretor

Foto de Yoshinori Kawano
Yoshinori Kawano

Planejamento

Foto de Shu Takumi Shu Takumi
Sem foto Yukio Ando

Programador

Sem foto Tadashi Sanzen
Sem foto Yoshiharu Nakao

Designer

Foto de Yoshinori Kawano Yoshinori Kawano

Design de Monstro

Foto de Hideki Kamiya Hideki Kamiya

Designer de Personagem

Foto de Tatsuya Yoshikawa Tatsuya Yoshikawa

Background

Sem foto Takanori Arai

Compositor

Foto de Yuko Takehara
Yuko Takehara

Escritor

Sem foto Makoto Ikehara